Oproep Spirits NL aan kabinet en Tweede Kamer:

Verlaag de accijnzen op gedistilleerd!

In 2013 en 2014 is de accijns op alcohol omhoog gegaan. Het beoogde effect van de accijnsverhoging -meer accijnsinkomsten- is niet behaald. Over 2014 kwam twee miljoen euro minder binnen dan in 2013!

Wij vinden het de hoogste tijd voor een verlaging van de accijnzen. U ook?

 

Nieuwe website: SpiritsNL.nlVerstuur

Argumenten voor een accijnsverlaging

1
Accijnsverhogingen hebben de schatkist minder inkomsten opgeleverd.
In 2013 werd het accijnstarief voor gedistilleerd verhoogd met 6% van €15,04 per liter alcohol naar €15,94 per liter alcohol. In 2014 is het tarief wederom verhoogd met 5,75% tot €16,86. Die verhoging was hoger dan eerder was afgesproken in het regeerakkoord (ongeveer 5%). Voor bier, wijn, port en sherry werd daarentegen eveneens een verhoging van 5,75% doorgevoerd, substantieel lager dan de afgesproken verhoging in het regeerakkoord (14%). De accijnsverhoging voor gedistilleerd heeft het beoogde effect -meer accijnsinkomsten- niet bereikt. In 2014 kwam er 2 miljoen euro minder binnen dan in 2013. Dat is fors lager dan 341 miljoen euro; het bedrag dat door het ministerie bij de begroting 2014 was ingeboekt.
Hoewel de verhogingen niet tot effect hebben gehad dat de inkomsten voor de staatskas zijn gestegen, in tegendeel zelfs, gaat het Ministerie van Financiën er toch vanuit (zo blijkt uit tabel 2.5.1. en 2.5.2. van de bijlage van de Miljoenennota) dat er in 2015 meer binnenkomt: €324 miljoen over 2015. Dit bedrag wordt niet nader onderbouwd en zal vermoedelijk (ruimschoots) niet worden gehaald.
2
Hoge accijnzen duperen Nederlandse consumenten.
De consument betaalt de hogere accijnzen en BTW. Accijnzen op gedistilleerd worden berekend over de hoeveelheid alcohol. De gemiddelde literfles jenever kost €11,70. Per fles met 35% vol. betaalt de consument al €5,90 aan accijns en daarboven op ook nog BTW. In totaal 71% aan belastingen op een verkoopprijs van €11,70!

In Nederland en andere EU staten zijn accijnzen op gedistilleerd hoog. Ter vergelijk: in veel EU landen zijn de accijnzen op wijn nul (!) en op bier altijd lager. In verhouding met andere drank is de accijns op gedistilleerd het hoogste.

Zeker in vergelijking met vooral Duitsland liggen de accijnzen te hoog. In Nederland is het accijnstarief inmiddels €16,86 per liter alcohol. In Duitsland is datzelfde tarief €13,03. In België ligt het tarief voor gedistilleerd hoger, maar in Duitsland is dit circa 23% lager. En daar komt BTW verschil nog bij. Duitsland heeft geen intentie om de tarieven aan te passen. Dat zal Duitsland ook niet snel doen, omdat het land verdient aan het grensverkeer met Nederland.

argument2_opbouwverkoopprijs
3
Hoge accijnzen duperen Nederlandse ondernemers.
De hele keten van producenten, importeurs, groothandel en detailhandel betaalt de prijs voor omzetverlies. Zo zijn we allemaal slachtoffer van deze maatregel. Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat vooral de detailhandel (slijterijen) het slachtoffer is. De detailhandel kan nu eenmaal niet even de grens over om daar de winkel voort te zetten. Ook blijkt dat het Nederlandse distillaat te lijden heeft onder de accijnsverhogingen vanwege het relatief grote deel BTW en accijns per fles. Verder leidt accijnsverhoging tot ander koopgedrag. Consumenten kopen in het buitenland toch vooral buitenlands gedistilleerd. Maar ook de in Nederland gevestigde importeurs van gedistilleerde dranken hebben te lijden onder aankopen buiten Nederland, want die verkopen minder in dit land. De gevolgen voor slijters zijn veel erger.

Behalve de telkens lagere afzet van gedistilleerd, doen zich ook grote koopverschuivingen voor. Uit onderzoek van Regioplan in 2011 en 2013 blijkt dat consumenten in de grensstreek vaak in het buitenland (Duitsland) kopen en door de verdere accijns- en prijsverschillen dit vaker zullen gaan doen:
– 26,2% van de consumenten koopt drank in Duitsland
– 13,5% van de consumenten koopt drank in België

Over de grens kopen
De belangrijkste redenen voor consumenten om over de grens te kopen zijn:
1. prijs
2. verkrijgbaarheid in de supermarkt
3. een groter aanbod

De totale afzet in Nederland had te lijden onder hoge accijnzen, maar in de grensregio met Duitsland was de terugloop nog veel sterker. De negatieve trend aan de oostgrens was nog sterker door het grensverkeer. Mensen kopen niet meer in Nederland en laten hun slijter links liggen door de lage prijzen in Duitsland. Waar de gemiddelde trend in Nederland een daling vertoonde in het verkoopkanaal dat Nielsen meet (ketenslijters en een aantal zelfstandige slijterijen), doken verkopen in de Duitse grensgebieden daar fors onder met 5%. De kleine zelfstandige slijters zullen het waarschijnlijk veel moeilijker hebben het hoofd boven water te houden. Afzetcijfers van de horeca zijn niet beschikbaar.

arg3_afb1

Contactgegevens

Meer informatie over de betrokken partijen
Contactgegevens

Nieuws

5 maart 2018
- see English below – Den Haag (SPIRITSNL) – De website
lees meer
10 augustus 2015
Het wordt uitstel, geen afstel. De belastinghervorming – gevreesd en bejubeld
lees meer
10 augustus 2015
Eindelijk wat lucht voor pomphouders en winkeliers in het zuiden van
lees meer
Verstuur